Starosta Nowosolski – “Przyjaciel OPZL”

Nowosolskie biuro Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w piątek – 2 czerwca br. obchodziło swoje dziesiąte urodziny. Z tej okazji w Parku Technologicznym Interior odbyła się uroczystość, w której wziął udział Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak. Starosta przekazał na ręce kierownika biura Łukasza Ruta list gratulacyjny oraz upominki dla pracowników. Podczas spotkania wyróżniono instytucje i osoby, które na co dzień współpracują i wspierają OPZL. Podziękowanie w kategorii „Przyjaciele OPZL” otrzymał również Starosta W. Wrześniak. Wyróżniono też 10 firm z terenu powiatu, które od początku, czyli przez dekadę są razem z nowosolskim biurem.