Spotkanie zespołu samooceny

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie zespołu samooceny według metody caf. Zespół posiadając wyniki z samooceny przyjęte i zatwierdzone przez Starostę pracował nad wyborem zagadnień do planu doskonalenia zgodnie z metodologią metody. Na podstawie wyników pracy zespołu koordynator efekty pracy przedstawi w dokumencie „Plan doskonalenia” do ostatecznego zatwierdzenia przez Starostę Nowosolskiego. Efektem tego będą  dwa projekty do realizacji w Starostwie według ustalonych przez zespół kryteriów. Ich celem będzie poprawa słabych stron (obszarów do poprawy) na podstawie wyników samooceny.

Do realizacji przyjęto następujące zagadnienia:

  1. Brak wskaźników i pomiarów wyników w zakresie postrzegania Starostwa.
  2. Niedostatek regularnych i systematycznych badań ankietowych wśród pracowników, publikowania ich wyników oraz dostarczania informacji zwrotnej dotyczącej podjętych działań.    

W spotkaniu udział wzięły następujące osoby:
Magdalena Krakowska-Jagasek, Kinga Firlej, Janusz Baran, Marek Skrzypczak, Marek Szymczyk, Łukasz Kasprzyk, Janusz Baran, Wiesław Piec.

 

Koordynator CAF2013,
Wiesław Piec