Spotkanie zespołu samooceny według modelu „CAF2013”

20 listopada 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie zespołu samooceny według modelu „CAF2013”. Na spotkaniu tym omówiono wyniki samooceny według tego modelu, która odbyła się w dniach od 1 do 2 października 2018 roku. Była to już trzecia edycja samooceny w naszej organizacji. Omówiono również projekt „Sprawozdania z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF”. Na koniec spotkania zobowiązano koordynatora CAF do przedstawienia projektu i zatwierdzenia Staroście Nowosolskiemu. Na podstawie „Sprawozdania z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF” Zespół wypracuje następny dokument „Plan doskonalenia”. Efektem tego będą od dwóch, maksymalnie do czterech projektów do realizacji w Starostwie według ustalonych przez zespół kryteriów. Ich celem będzie poprawa słabych stron (obszarów do poprawy) na podstawie wyników samooceny.

W spotkaniu udział wzięły następujące osoby: Anna Matejczyk, Magdalena Krakowska-Jagasek, Sylwia Wojtasik, Janusz Baran, Wiesław Piec, Kinga Firlej.