Spotkanie z przedstawicielami wojska

„Zaprojektuj swoją przyszłość” – pod takim hasłem 7 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie zorganizowane dla młodzieży ZSP nr 5 w Kożuchowie z przedstawicielami wojska. Zaproszeni na prelekcję zostali mjr Dariusz Arent z Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz mł. chor. Jarosław Szymczak z zaprzyjaźnionego ze szkołą 11 batalionu remontowego z Żagania. Tematyka spotkania oscylowała wokół zagadnień dotyczących służby przygotowawczej, warunków naboru do korpusu szeregowych zawodowych oraz kryteriów, które należy spełnić ubiegając się o przyjęcie na wyższą uczelnię wojskową. Wiele ciekawych i przydatnych informacji uzyskała nasza młodzież w trakcie trwającego godzinę spotkania. Wśród poruszanych przez chorążego Jarosława Szymczaka kwestii znalazły się m.in.: logistyczna organizacja pierwszego dnia pracy oraz procedury przyjęcia do jednostki wojskowej nowo przybyłego żołnierza zawodowego. Mowa tu o wizycie w sekcji personalnej, sporządzeniu i podpisaniu wymaganej dokumentacji, umundurowaniu żołnierza, zgłoszeniu się do przydzielonego pododdziału oraz przejęciu obowiązków i ewentualnego sprzętu. Siły Zbrojne RP dla ochotników, w tym także dla kobiet, oferują możliwości przyjęcia do służby przygotowawczej i do Narodowych Sił Rezerwy. Tym zagadnieniom mł. chor. Jarosław Szymczak również poświęcił sporo uwagi w swoim wykładzie. Z kolei mjr Dariusz Arent przybliżył naszym uczniom kryteria oraz zasady rekrutacji do szkół wojskowych oraz na wyższe uczelnie wojskowe. Szczególne zainteresowanie tematyką wykładu widoczne było wśród uczniów klas
z innowacją wojskową, z których część wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się kwestie dotyczące uposażenia żołnierza zawodowego oraz dodatków i należnych żołnierzom przywilejów. Dla młodych ludzi wojsko kojarzy się ze stabilizacją finansową, mieszkaniem oraz wcześniejszą emeryturą. W dzisiejszych czasach są to niezaprzeczalnie składowe udanego, wygodnego oraz dającego satysfakcję życia osobistego i zawodowego.