Spotkanie z najemcami

W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli w dniu 03.02.2016 roku odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia warunków ewentualnego przedłużenia umów najmu w lokalnych użytkowych położonych przy ul. Witosa 18.

W spotkaniu uczestniczyli najemcy pracowni i poradni oraz starosta Waldemar Września, Piotr Żuberek-  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Starszy Specjalista WGiGN-  Agnieszka Dłubak.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił stan prawny nieruchomości, która na podstawie umowy z dnia 20.09.2001 roku została przekazana nieodpłatnie na rzecz Szpitala  WSSPZOZ.  W wyniku zmodernizowania obiektu przy ul. Chałubińskiego rozpoczęto przeprowadzkę poradni szpitalnych z ulicy Witosa. W związku z tym na podstawie porozumienia stron rozwiązano umowę bezpłatnego użytkowania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Równolegle Szpital wypowiedział z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia pozostałe umowy z najemcami prowadzącymi przede wszystkim usługi związane z niepubliczną ochroną zdrowia.

Właśnie tych najemców Starosta Waldemar Wrześniak zaprosił na spotkanie do Urzędu.

Wynajmujący lokale zaprezentowali swoje wątpliwości i zastrzeżenia. Poprosili o wydłużenie terminu obowiązywania umowy najmu do dnia 30 czerwca 2017r. czyli do czasu obowiązywania aneksów  umów z NFZ.  Zadeklarowali również ponoszenia części kosztów eksploatacyjnych wraz z drobnymi naprawami.

Starosta zobowiązał się do przedstawienia ostatecznej propozycji okresu trwania najmów i ich warunków do końca lutego b.r.