Spotkanie z Marszałek E. A. Polak

W Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie włodarzy z powiatów wschowskiego i nowosolskiego z Marszałek Woj. Lubuskiego Elżbietą Anną Polak oraz wicemarszałkami Stanisławem Tomczyszynem, Romualdem Gawlikiem i członkiem zarządu Alicją Makarską. Samorządowcy rozmawiali m.in. o funduszach unijnych, drogach, ścieżkach rowerowych i ochronie zdrowia. Na spotkaniu obecny był Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, Wiceprezydent Jacek Milewski oraz włodarze wszystkich gmin z terenu powiatu. Starosta podziękował Marszałek za unijne dofinansowania do inwestycji oświatowych m.in. doposażenia i termomodernizacji Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli oraz dofinansowania do szkół zawodowych. – Dzięki wsparciu finansowemu powiatowych projektów, nasze szkoły mogą wejść w nową epokę – mówił W. Wrześniak. Starosta poruszył również kwestię zmian kategorii dróg wojewódzkich na powiatowe, zapytał o plany obwodnicy Przyborowa oraz modernizację drogi wojewódzkiej w Niedoradzu. Odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie. Prezydent Wadim Tyszkiewicz mówił, że jego zdaniem Powiat Nowosolski jest najlepszy w województwie i jeden z najlepszych w Polsce jeżeli chodzi o grę zespołową. Wymienił takie przykłady jak fundusz spójności, porty, przystanie rzeczne, wspólna komunikacja w ramach NOF-u oraz wspólny projekt budowy ścieżek rowerowych. Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Nowosolskiego zadawali Marszałek pytania dot. m.in. dofinansowania budowy dróg lokalnych, obwodnic, zagospodarowania terenów wokół przystani rzecznych czy finansowaniu projektów pro zdrowotnych. Po oficjalnym spotkaniu samorządowcy zwiedzili Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wschowa oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej.