Spotkanie wszystkich dyrektorów

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie odbyło się pierwsze wspólne spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu ze Starostą Nowosolskim Waldemarem Wrześniakiem oraz Łucją Wojewódzką – Członkiem Zarządu Powiatu Nowosolskiego. W spotkaniu uczestniczyli Bogumiła Sadowa – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Aleksandra Grządko – Dyrektor LO w Nowej Soli, Grzegorz Kőnigsberg – Dyrektor CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, Daniel Lesiewicz – Dyrektor ZSP nr 2 w Nowej Soli, Iwona Małczak – Dyrektor ZSP nr 4 w Nowej Soli, Irena Szwarc – Dyrektor ZSP nr 5 w Kożuchowie, Jolanta Kaczkiełło – Ostrowska – Dyrektor SOSW w Nowej Soli, Małgorzata Karimow – Dyrektor PPP w Nowej Soli, Elżbieta Ściopko – Moszkowicz – Dyrektor PUP w Nowej Soli, Aldona Porczyńska – Nalewajko – Dyrektor PCPR w Nowej Soli, Aldona Romanowska – Łuszcz – Dyrektor DPS w Kożuchowie, Wojciech Żurowski – Dyrektor COPOW w Kożuchowie, Łukasz Kasprzyk – Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pierwszym tematem było omówienie i przedstawienie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Starosta podsumował temat mówiąc, że wyniki wpływają wizerunkowo na placówki, a o szkołach świadczą sukcesy uczniów. – Należy wprowadzić metody motywujące – mówił W. Wrześniak. – Trzeba zmienić trochę nastawienie absolwentów, nauczyć ich pewności siebie i utwierdzać w przekonaniu, że są ludźmi wartościowymi. Podczas spotkania podano informację na temat przyznanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu za I i II semestr roku szkolnego 2016/2017. W I semestrze przyznano 91 stypendiów, w drugim – 125. Są to stypendia za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe tj. konkursy, olimpiady, a także za szczególne osiągnięcia sportowe. Poruszono temat współpracy i spotkań uczniów z pracodawcami. Współpraca pozwoliłaby jasno określić potrzeby firm w zakresie zatrudnianych pracowników. – Organizowanie takich spotkań pozwoli uczniom zapoznać się z konkretnym pracodawcą, poznać dokładnie, czym zajmuje się dana firma, jakie są oczekiwania firmy i zachęcić w przyszłości do podjęcia pracy – mówiła Ł. Wojewódzka. Podczas dyskusji poruszono tematy wynikające m.in. z potrzeby pozyskiwania wolontariuszy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli i Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, zmiany statutów szkół branżowych, zmiany w egzaminach zawodowych, omówiono kalendarz imprez szkolnych i powiatowych na rok 2018. Kolejne spotkanie wszystkich dyrektorów zostało zaplanowane na początku grudnia. Tym razem gospodarzem będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli.