Spotkanie ekspertów CAF

10 lipca 2018 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się spotkanie ekspertów CAF. Podczas spotkania uczestnicząca w konferencji dr Agnieszka Łuczak przekazała uczestnikom informację dotyczącą 8. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF w Sofii, która odbyła się 12 kwietnia br. wraz z wnioskami z obywającego się kolejnego dnia spotkania Grupy Roboczej CAF. Głos w dyskusji zabrali także eksperci: Halina Wolska, Marek Jefremienko oraz Sławomir Wysocki, reprezentujący Polskę podczas konferencji. Uwaga uczestników skupiła się głównie na dyskusji nad trwającą aktualizacją Modelu CAF, w tym wkładem Polski w toczące się prace. Podczas spotkania Anna Sochacka z Urzędu Miasta Krakowa zaprezentowała praktykę – „Doskonalenie jakości usług – punkty usługowe organizowane przez Urząd Miasta Krakowa w wybranych centrach handlowych”, która znalazła się w grupie wyróżnionych praktyk prezentowanych podczas kwietniowej konferencji w Sofii. Drugą polską praktyką prezentowaną podczas konferencji była praktyka Urzędu Gminy Sękowa – „Otwarte i transparentne rządzenie”. Uczestnicy zapoznali się także z ustaleniami ze spotkania Grupy Roboczej CAF, które odbyło się 3 lipca br.  w Brukseli.  Ze strony polskiej wzięli w nim udział Katarzyna Dudzik Krajowy Korespondent CAF, reprezentująca Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz dr hab. Jarosław Szymanek z ramienia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Organizatorem i gospodarzem spotkania była Austria, która od 1 lipca 2018 r. przejęła obowiązki prezydencji w Unii Europejskiej.  Zasadniczym tematem obrad były zgłoszone już wcześniej przez poszczególne państwa uwagi szczegółowe do przedstawionego projektu nowych założeń CAF (tzw. 3rd Dratf of CAF 2020). Uczestnicy obrad wybierali najbardziej interesujące ich zakresy tematyczne, będące przedmiotem pracy w grupach.  Polscy uczestnicy obrad wzięli udział w pracach szczegółowych nad następującymi kryteriami: 1) Leadrship; 2) Partnership and Resources;                            3) Processes; 4) Social Responsibilty Results. W czasie spotkania zgłaszano wiele uwag, propozycji poprawek i uzupełnień niektórych podkryteriów a także sygnalizowano konieczności stworzenia nowych. Spotkanie brukselskie zakończyła sesja plenarna, w czasie której podsumowano uwagi zgłoszone w poszczególnych grupach warsztatowych i zaprezentowano plan działania na przyszłość. Zgodnie z nim do końca lipca br. Austria, na podstawie rezultatów wypracowanych w trakcie warsztatów w Brukseli, opracuje kolejny projekt aktualizacji CAF w zakresie nazewnictwa kryteriów i podkryteriów oraz przykładów do podkryteriów. Kraje członkowskie będą miały czas do 25 września br. na przesłanie swoich uwag do nowego projektu Austrii. Z ważnych ustaleń należy jeszcze wskazać, że w połowie sierpnia ma odbyć się webinarium z udziałem krajowych korespondentów CAF wybranych krajów członkowskich tak, aby wesprzeć dyskusję nad propozycją Austrii. Z kolei 12 października 2018 r. w Wiedniu odbędzie się kolejne spotkanie Krajowych Korespondentów CAF podsumowujące efekty prac nad aktualizacją CAF zrealizowanych w trakcie prezydencji austriackiej.

Podczas spotkania eksperci zostali poinformowani o pierwszych przyznanych przez NIST jako Koordynatora Krajowego CAF ds. jst poświadczeniach skutecznego użytkownika CAF, które otrzymały: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli oraz Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski. Omówiono także zasady utrzymania statusu eksperta. Kolejne spotkanie ekspertów zaplanowane zostało na przełom III i IV kwartału br.

Opracowano na podstawie:

https://www.nist.gov.pl/wydarzenia/spotkanie-ekspertow-caf-w-siedzibie-narodowego-instytutu-samorzadu-terytorialnego–10-lipca-2018-r—lodz-,1191.html