Spotkanie doradców zawodowych

14 maja br. odbyło się spotkanie doradców zawodowych współpracujących przy realizowanym przez Powiat Nowosolski projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. Podczas spotkania omówiono efektywność doradztwa 1 na 1 jako narzędzia indywidualnej współpracy z uczniem. Doradcy wspólnie wyrazili opinię, że ta forma powoduje, iż uczniowie stają się bardziej otwarci, dzięki czemu łatwiej im poznawać i wykorzystywać swoje mocne strony.
Omówiono kwestię działań promocyjnych oraz dyskutowano na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego.