Spotkania z uczniami w ramach projektu

Odbyły się pierwsze spotkania w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim”. Z uczniami ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego rozmawiała Katarzyna Szczudrawa z firmy Profi Biznes Group, która jest jednym z partnerów projektowych odpowiedzialnych za m.in doradztwo edukacyjno-zawodowe czy organizację dodatkowych zajęć dla uczniów. Pani Katarzyna Szczudrawa przedstawiała zasady rekrutacji do pierwszego działania w ramach projektu, którym jest badanie IPD, czyli diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia kształcenia zawodowego. Wcześniej zasady rekrutacji omówiono z dyrektorami szkół.