Służby pracowały na najwyższych obrotach

We wrześniu odbyły się trzydniowe działania w ramach Powiatowego Ćwiczenia Obronnego „Powiat 2022”, podczas którego służby ratunkowe musiały udowodnić, że potrafią działać i współpracować w niebezpiecznych sytuacjach. Zadania były realizowane według scenariusza, ale emocje im towarzyszące były bardzo prawdziwe.

PSP i OSP - działania ratownicze nan miejscu zdarzeniaW działania Powiatowego Ćwiczenia Obronnego zaangażowani byli ratownicy medyczni i lekarze, policja, straż pożarna, ochotnicze straże pożarne oraz obsady stałych dyżurów starosty, prezydenta Nowej Soli oraz burmistrzów i wójtów powiatu nowosolskiego. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów leczniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Sytuacje zagrożenia, próba łączności, wypadek z udziałem kilkudziesięciu osób, pożary lasu i budynku, działania ratownicze na Odrze – przez trzy dni na terenie powiatu nowosolskiego trwało Powiatowe Ćwiczenie Obronne. Służby ratunkowe musiały sprawdzić swoje umiejętności w wielu ekstremalnych sytuacjach.

Pierwszy dzień ćwiczeń to sprawdzian dla członków stałego dyżuru w starostwie i gminach powiatu nowosolskiego. W ramach zaplanowanych działań sprawdzono system łączności oraz składano meldunki. Każda z gmin realizowała inny epizod m. in. związany z pożarami, wypadkami, zatruciem wody oraz niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Dodatkowo Gmina Nowa Sól miasto przeprowadziła epizod praktyczny w zakresie działań przeciwpowodziowych.

Drugiego dnia realizowane było ćwiczenie, które sprawdza koordynację działań wielu służb. Na drodze powiatowej pomiędzy Nową Solą a Lubieszowem doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem. Miejsca wypadku nie ominął autobus, który wpadł do rowu. Na miejscu pojawiło się pogotowie, policja oraz straż pożarna i dwa zastępy OSP. Ze względu na rozmiar zdarzenia konieczne było zadysponowanie sił i środków spoza powiatu. Do akcji włączyły się grupy specjalistyczne z Sulęcina i Świebodzina.

Rannych było kilkadziesiąt osób, ratownicy medyczni na miejscu oceniali ich stan i udzielali pomocy, a osoby wymagające interwencji lekarzy transportowane były do szpitala. Warto dodać, że ćwiczenia związane z przyjęciem dużej liczby poszkodowanych w wyniku zdarzeń masowych i katastrof były realizowane również na terenie nowosolskiej lecznicy.

Emocje, które towarzyszyły temu zdarzeniu, były bardzo duże. Przede wszystkim ze względu na realistyczną aranżację sytuacji zagrożenia, którą przygotowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli.

Trzeci dzień ćwiczenia dedykowany był członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, które swoje zadania wykonywały pod kierunkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. Ochotnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas kilku epizodów: działania ratownicze na wodzie, pożar lasu oraz pożar hotelu.

W trzydniowych działaniach uczestniczyli Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak, Sekretarz Powiatu Monika Owczarek, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, szefowie jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego oraz obsady stałego dyżuru nowosolskiego starosty i gmin powiatu, policjanci, strażacy PSP i członkowie OSP, ratownicy medyczni, personel szpitalnego oddziału ratunkowego WSS SP ZOZ w Nowej Soli oraz nauczyciele i uczniowie ZSP nr 4.