Ślubowanie wojskowych z “piątki”

Minęły trzy lata, odkąd po raz pierwszy w naszej szkole uczniowie klasy z innowacją wojskową ślubowali na sztandar szkoły. Tym razem z dumą przystąpiła do ceremonii ślubowania grupa młodzieży z klasy II Tli.

Tej podniosłej uroczystości bacznie przyglądała się zgromadzona społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. W tym ważnym dla szkoły wydarzeniu towarzyszyli nam: burmistrz Kożuchowa Paweł Jagasek,  dyrektorzy  kożuchowskich szkół podstawowych – Katarzyna Gaczyńska (SP2), Urszula Wilk (SP1), przedstawiciele patronackiego 11 batalionu remontowego z Żagania – ppor. Karol Piwowarczyk, mł. chor. Jarosław Szymczak, mł. chor. Marek Mazur oraz Joanny Stec, która reprezentowała radę rodziców. Powagi całej uroczystości nadały delegacje ze sztandarami przybyłych na nią kożuchowskich placówek oświatowych.

Uczestników ślubowania przywitała dyrektor szkoły pani Irena Szwarc. Słów uznania i otuchy nie zabrakło również ze strony burmistrza P. Jagaska. Jako ostatni głos zabrał chor. Jarosław Szymczak, który przekazał kadetom serdeczne pozdrowienia od dowódcy 11 brem ppłk Ireneusza Maślanki wraz z życzeniami pomyślności, wielu sukcesów edukacyjnych, satysfakcji z przystąpienia do innowacji wojskowej oraz dalszej owocnej współpracy.

Piękny i wzruszający był sam moment przystąpienia uczniów do ślubowania. Nad całością uroczystości oraz jej regulaminowym przebiegiem czuwał pan Mirosław Lewandowski, który przez ostatnie tygodnie przygotowywał młodzież do tegoż wydarzenia. W grupie uczniów, którzy przystąpili do ślubowania i którym nadany został stopień kadeta znaleźli się: Bartosz Bałazy, Jakub Bylewski, Damian Cebulski, Aleksandra Czubińska, Patryk Grabarczyk, Łukasz Koterba, Klaudia Marduła, Kacper Niedźwiedź, Konrad Nowak, Weronika Pawłowicz, Dawid Podlak, Michał Repuła, Sandra Salwierak, Wojciech Wojdat, Kewin Ziubiński oraz Szymon Zygmunt. Do stopnia starszego kadeta wytypowani zostali: Marlena Wójcik oraz Paweł Zalopany.

Tego dnia miały miejsce także pozostałe nominacje w korpusie kadetów starszego rocznika. I tak, do stopnia starszego kadeta wytypowane zostały kandydatury następujących uczniów: Łukasza Jasińskiego, Eweliny Makowskiej, Krystiana Michalaka, Barbary Molendy, Daniela Sasina, Konrada Paszko. Do stopnia kadeta sztabowego nominowany został Dominik Kulwas. Tytuł honorowego kadeta PRIMUS INTER PARES otrzymali Ewelina Makowska oraz Dominik Kulwas.

Po części oficjalnej, dla zaproszonych gości oraz zaprzysiężonych kadetów przygotowany został program artystyczny, którego mottem przewodnim była miłość do ojczyzny, patriotyzm, bohaterstwo i poświęcenie dla kraju ojczystego.