Ślubowanie pracowników Starostwa

W czwartek 21 lutego odbyło się uroczyste ślubowanie nowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” – te słowa w obecności Starosty Nowosolskiego Iwony Brzozowskiej wypowiedzieli Jarosław Dykiel, Sekretarz Powiatu Nowosolskiego oraz Magdalena Leśniowska-Dudzik, specjalista ds. obsługi Biura Rady i Zarządu.