Ślubowanie pierwszaków w „Elektryku”

16 października br. klasy pierwsze liceum i technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” uczestniczyły w uroczystości ślubowania. Powiat Nowosolski podczas tego wydarzenia reprezentowała Łucja Wojewódzka – Członek Zarządu. Po ślubowaniu uczniów, przyszedł czas na ślubowanie wychowawców klas pierwszych. W drugiej części spotkania uczniowie klas mundurowych otrzymali nominacje na wyższy stopień: kadeta, kadeta starszego, kadeta drużynowego i kadeta starszego drużynowego. Przy okazji Dyrektor szkoły Grzegorz Königsberg oraz Komendant nowosolskiej policji Grzegorz Karpiński podpisali umowę partnerską. Przedstawicielka samorządu uczniowskiego na zakończenie spotkania obcięła ogony przedstawicielom pierwszaków. W ten oto sposób zostali oni przyjęci do braci uczniowskiej.