Ślubowanie klasy wojskowej

Wtorek, 25.10.2016 r., był wyjątkowym dniem dla społeczności ZSP nr 5. Właśnie w tym dniu odbyło się uroczyste ślubowanie klasy II Technikum Logistyczno-informatycznego z innowacją wojskową. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w szkole. Uroczystość została przeprowadzona z elementami „Ceremoniału Wojskowego”, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w wydawanych przez prowadzącego ppłk. Mirosława Lewandowskiego – aktualnie nauczyciela szkoły komendach, jak i ich wykonywaniu przez uczniów składających ślubowanie. O wadze tego wydarzenia świadczył też strój młodzieży. Wszystkie osoby z klasy zaprezentowały się w jednakowych strojach wojskowych.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania zebranych gości przez panią dyrektor Irenę Szwarc. Swoją obecnością imprezę uświetnili m.in.: Paweł Jagasek (Burmistrz Kożuchowa), por. Marek Cieplicki (w zastępstwie za Dowódcę 11 Batalionu Remontowego w Żaganiu) wraz z pocztem sztandarowym, chor. Jarosław Szymczak, Tadeusz Król (Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – koło nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego w Kożuchowie), Katarzyna Gaczyńska (dyrektor SP 2 w Kożuchowie). Na ślubowaniu licznie zgromadzili się rodzice oraz nauczyciele i uczniowie.
Następnie kadeci klasy mundurowej złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się m. in. do szanowania wartości patriotycznych, wypełniania uczniowskich obowiązków oraz niesienia pomocy potrzebującym. Następnie zaśpiewali Pieśń Wojska Polskiego.
Młodzież otrzymała odznaki oraz awansowała na stopień kadeta. Odznaki wręczyła wychowawczyni klasy, pani Aneta Łozińska oraz chor. Jarosław Szymczak.
W dalszej kolejności głos zabrał pan Paweł Jagasek, który życzył uczniom wielu sukcesów w nauce oraz zaoferował chęć poszerzenia współpracy z naszą placówką.
Ślubowanie nie przypadkowo odbyło się w tym dniu. To czas, w którym mija piąta rocznica nadania szkole imienia Leszka Kołakowskiego. Dlatego też po zakończonym ślubowaniu delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą wybitnego filozofa.
Po zakończonej części oficjalnej wszystkich zaproszono na poczęstunek.