Sesja Rady Powiatu znów w ratuszu

W ostatni piątek kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. Po raz pierwszy radni obradowali w sali konferencyjnej nowo wyremontowanego ratusza. Na sesji pojawili się goście, wśród nich wicewojewoda Robert Paluch, włodarze gmin, dyrektorzy powiatowych jednostek oraz naczelnicy wydziałów starostwa. Podczas pierwszej części dyrektor nowosolskiego muzeum dr Tomasz Andrzejewski przypomniał historię ratusza, natomiast starosta Waldemar Wrześniak opowiedział, jakie zmiany zaszły w obiekcie od 2009 roku do dziś. – Podczas ostatniego przeprowadzonego w tym budynku remontu wykonano wszystkie instalacje, oświetlenie, ogrzewanie, został zamontowany monitoring, alarm, system sygnalizacji pożarowej, wykonano też wszystkie roboty wykończeniowe: malowanie ścian, wymianę drzwi, okładziny płytkami granitowymi klatki schodowej, wykonano podwieszane sufity w części budynku, schody, sanitariaty itp. Powiat wykorzystał wszystkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remont ratusza. Niestety, unijne fundusze nie dofinansowuję budynków użyteczności publicznej przeznaczonych dla administracji – mówił starosta.
Po zjedzeniu okolicznościowego tortu i wspólnym pamiątkowym zdjęciu radni przeszli do realizowania porządku obrad. W nim znalazła się m.in. analiza stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powicie Nowosolskim, analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Radni udzielili pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego w kwocie 10.000 zł. Kwota ma być przeznaczona na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Wrociszów-Lubieszów.
Jednak jednym z ważniejszych punktów tej sesji było wyrażenie zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Nowosolskiego. Celem tego działania jest zachowanie wysokiego tempa inwestycyjnego.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie przy jednym wstrzymującym się głosie. Starosta W. Wrześniak podziękował za głosowanie. – Zarząd realizuje inwestycje w bardzo dużym tempie, nie mamy się czego wstydzić i czego żałować. – mówił. – Dzisiejsze głosowanie pozwoli następnej Radzie i Zarządowi realizować inwestycje na podobnym poziomie.