Sesja Rady Powiatu w ogólniaku

W Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli odbyła się wczoraj – 27 lutego br. uroczysta sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. Radni oraz zaproszeni na sesję goście mieli okazję zobaczyć efekty podjętych przez Zarząd Powiatu działań inwestycyjnych w liceum. Wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i multimedialny sale były otwarte dla zwiedzających. W pracowniach: biologicznej, fizycznej, chemicznej odbywały się zajęcia, dostępne było też obserwatorium astronomiczne, które większość gości mogła podziwiać po raz pierwszy. Ale nie tylko sale lekcyjne zachwyciły przybyłych na sesję. Również odnowione korytarze, aula szkolna. Zwiedzanie poprzedzone było prezentacją Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji
Katarzyny Dzieńdziury, z której wynikało, ile pieniędzy Powiat pozyskał i przeznaczył ze swoich środków na inwestycje w ogólniaku. I tak stadion lekkoatletyczny to inwestycja o wartości 2.349.087,13 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 900.000,00 zł. Remont i wyposażenie pracowni kosztowały w sumie 1.150.492,39 zł, z czego kwota dofinansowania to 841.118,86 zł. Z kolei termomodernizacja to inwestycja o wartości 4.327.340,50 zł, z czego środki Powiatu stanowią ok. 1 mln zł. W sumie wartość inwestycji przeprowadzonych przez Powiat Nowosolski w liceum wynosi 7 826 920,02, z czego kwota pozyskanych na ten cel funduszy to 4 818 076,52 zł.
– Inwestujemy w młodzież i szkoły, ponieważ to inwestycja w przyszłość – mówił podczas sesji Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner. – Jeżeli ktoś jeszcze do tej pory nie był przekonany, że warto jest tak inwestować w szkoły, to mam nadzieję, że po tym, co zobaczył jego wątpliwości zostały rozwiane.
Na zakończenie Członek Zarządu Powiatu Łucja Wojewódzka zaprosiła wszystkich na Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się 20 marca br.