Sesja obfitowała w ważne uchwały

Głównymi tematami piątkowej XXXI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego były: uchwały dot. szkół ponadgimnazjalnych, podział środku z PFRON-u, wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, współfinansowanie dokumentacji tunelu w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz sprawozdania służb powiatowych.
Radni zapoznali się z informacjami o realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli (załącznik nr 1), analizą stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w 2016 r. (załącznik nr 2) oraz z informacją Powiatowego Zarządu Dróg o zadaniach zrealizowanych w 2016 r. i planie remontów i modernizacji dróg na 2017 r.
Radni dokonali wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, został nim Radny Jarosław Intek. Prezydium Rady Powiatu to Przewodniczący Rady Jarosław Suski i dwóch Wiceprzewodniczących Andrzej Ziarek i Jarosław Intek.
Przyjęto uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 . Powiat Nowosolski otrzymał z Funduszu 2.008.123 zł. Na rehabilitację zawodową, tj. na realizację dwóch zadań z tego zakresu zabezpieczono 100.000 zł. Na rehabilitację społeczną, tj. na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz koszty działania warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono 1.908.123 zł.
Podjęto też szereg uchwał oświatowych związanych z reorganizacją sieci szkół od nowego roku szkolnego. Dotyczyły one m.in. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, Technikum w ZSP nr 3 w Nowej Soli, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSP nr 3 w Nowej Soli, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w ZSP nr 3 w Nowej Soli.
Radni zagłosowali również za uchwałą w ramach której Powiat sfinansuje 33 proc. kosztów dokumentacji projektowej dla zadania – budowy tunelu zastępującego przejazd przez tory na ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudową drogi powiatowej na odc. od skrzyżowania z ul. Przyszłości do skrzyżowania z ul. Staszica oraz drogi gminnej na odc. od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości. Szacunkowa wartość dokumentacji to 450 tys. zł. Powiat sfinansuje również w całości koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty oraz nieruchomości przejęte na własność w zakresie rozbudowy drogi powiatowej.

[attachments template=small-list limit=-2 include=”8016,8015″]