Sesja absolutoryjna Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich

Dziś – 12 czerwca br. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak oraz Geodeta Powiatowy Lesław Kuczyński uczestniczyli w VIII sesji Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich, która odbyła się w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Zgromadzenia ZPL Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski. Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski przedstawił informację o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz omówił przebieg prac związanych ze złożonym do oceny merytorycznej projektem pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Po przedstawieniu sprawozdań i opinii Komisji Rewizyjnej oraz odczytaniu uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi ZPL.
Fot. Powiat Zielonogórski