Serdaki vs Kieptary – łączy nas wiele

Młodzież z nowosolskiego Elektryka i liceum w Iwano-Frankowsku spotkała się na Podhalu, aby wspólnie poznawać kulturę i tradycję górali i hucułów. O tym, co wydarzyło się w Ochotnicy Dolnej, uczniowie i nauczyciele opowiadali podczas podsumowania projektu.

Uczestnicy projektu i ich prace To był niezwykły projekt zgodnie twierdzą uczniowie, którzy spędzili tydzień w Ochotnicy Dolnej, gdzie wspólnie z młodzieżą z Ukrainy realizowali projekt „Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny”. Nad realizacją zadań projektowych czuwały nauczycielki Agnieszka Schuster oraz Barbara Kamieniczna.

Przez tydzień uczestnicy poznawali niezwykłe miejsca i lokalną kulturę. Udało się przełamać bariery językowe i kulturowe, a nawet nawiązać przyjaźnie. Okazją do tego były nie tylko wspólne wycieczki po okolicy, ale przede wszystkim działania projektowe.

Efektem wspólnej pracy są słownik polsko-ukraińsko-podhalańsko-huculski, gra terenowa „Tropiciele dziedzictwa kulturowego Górali i Hucułów”, prace artystyczne oraz show „Miłość w Ochotnicy” inspirowane przyrodą i kulturą ziem górskich. W realizacji tego niełatwego zadania uczniów z Polski i Ukrainy wspierali pracownicy Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej, Wiejskiego Ośrodka Kultury oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.

Uczniowie Elektryka podczas warszatówEfekty współpracy można zobaczyć na dedykowanej projektowi stronie na facebooku oraz kanale na Youtube, które również zostały stworzone w ramach wspólnych działań.

– Nasi partnerzy oceniają, że jest to najlepszy projekt jaki zrealizowaliśmy, a trzeba powiedzieć, że wspólne projekty realizujemy od wielu lat – przyznaje Grzegorz Königsberg, dyrektor CKZiU Elektryk.

Projekt „Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny” został realizowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.