,,Serbołużyckie i łemkowskie bajania na pograniczu polsko-brandenburskim”

Dnia 29 sierpnia 2015 r. w Kolsku realizowany będzie projekt ,,Serbołużyckie i łemkowskie bajania na pograniczu polsko-brandenburskim”.

Parterem projektu jest Szkoła Języka i Kultury Dolnych Łużyc w Cottbus

Projekt ma na celu rozwój aktywności społeczności Łemków i Serbołużyczan w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej na terenie Euroregionu ,,Sprewa-Nysa-Bóbr”  oraz popularyzowanie dorobku kulturowego obu mniejszości wśród mieszkańców obszaru wsparcia poprzez zorganizowanie wspólnych działań na rzecz upowszechniania kultury mniejszości.

W ramach punktu kulminacyjnego zorganizowane zostaną warsztaty serbołużyckie i łemkowskie baśnie i legendy oraz wystąpią  zespoły artystyczne z Polski i Niemiec.

image001

 

 „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
 „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.