Seniorzy mają swoje prawa

15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Osób Starszych. W Powiecie Nowosolskim nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok staramy się mówić o problemach seniorów, które często spychane są na margines.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych. Dzień ten poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie. Fakt, że nasze społeczeństwo starzeje się, sprawia, że problemy seniorów dotyczą coraz większej liczby osób.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego realizuje szereg inicjatyw, które mają wspierać osoby starsze w ich codziennym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu problemów.

Z danych statystycznych za 2019 r. wynika, że osoby powyżej 65 roku życia są najczęściej klientami Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego. Przypominamy, że w punktach prowadzonych przez Powiat Nowosolski w Nowej Soli, Kożuchowie, Przyborowie i Nowym Miasteczku darmowych porad prawnych udzielają radcy prawni i adwokaci.

Konsumenci III Wieku to także najliczniejsza grupa, która zgłasza się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Co roku organizujemy wykłady i spotkania dla seniorów z powiatu nowosolskiego dotyczące nieuczciwych praktyk przedsiębiorców oraz umów zawieranych poza lokalem. Seniorzy cały czas mogą korzystać z porad indywidualnych.

O interesy i prawa seniorów na terenie powiatu w szczególności dba powołana w ubiegłym roku z inicjatywy Zarządu Rada Seniorów Powiatu Nowosolskiego. Rada to organ, który ma rolę opiniodawczą i konsultacyjną. Zarząd Powiatu kierował się opinią Rady Seniorów m. in. w temacie wdrożenia programu szczepień oraz „Koperty życia”.

Okazją do mówienia o prawach i potrzebach seniorów są również konferencje. W ubiegłym orku Powiat Nowosolski był współorganizatorem Forum Seniora w Nowej Soli. W tym roku w październiku również planowane są obchody Dnia Seniora. Przygotowania do tego wydarzenia już się rozpoczęły.