Ścieżką rowerową do Nowego Żabna

Ścieżka rowerowa Nowa Sól – Nowe Żabno to jedna z inwestycji drogowych, którą udało nam się zrealizować jeszcze w grudniu 2021 roku. Nowy półkilometrowy odcinek łączy drogę rowerową na nowosolskiej strefie ze ścieżką w miejscowości Nowe Żabno. Jest to także element „trasy alternatywnej”, która została wyznaczona w ramach projektu „Kolej na rower”.

Ścieżka rowerowa prowadzi do Nowego ŻabnaTo bardzo ważne dla mieszkańców zadanie Powiat zrealizował dzięki samorządowej współpracy z miastem Nowa Sól oraz Gminą Wiejską. – Dziękuję Włodarzom i Radnym obu gmin za chęć współpracy. Cieszę się, że wspólne działania wpływają na poprawę bezpieczeństwa, ale także rozwój turystyki rowerowej w powiecie. Mam nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny wielu rowerzystów będzie korzystało z nowej ścieżki – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji prace realizowane były na odcinku 460 m od zjazdu na posesję w Nowym Żabnie do skrzyżowania z ul. Dolnośląską w Nowej Soli. Ścieżka będzie miała 2 metry szerokości i połączy się z istniejącą ścieżką rowerową na Południowej Strefie Przemysłowej.

Całkowita wartość zadania to 407 661 zł. Powiat Nowosolski realizuje inwestycje w partnerstwie z Gminą Wiejską (100 tys. zł) i Miastem Nowa Sól (100 tys. zł).