Scalanie gruntów – zebranie

Projekt scalania gruntów w gminie Nowe Miasteczko realizowany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wkracza w kolejny etap. W czwartek 11 sierpnia o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Szybie odbędzie się zebranie uczestników scalania gruntów we wsi Konin-Szyba i Popęszyce. Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Nowosolskiego o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów.

Przypominamy, że na terenie gminy Nowe Miasteczko projektem zostały objęte 683 działki ze wsi Szyba, Konin i Popęszyce. Obszar scalania obejmuje tereny o powierzchni 1223,8760 ha, a powierzchnia objęta scaleniem stanowi 100 % obszaru rolniczej powierzchni produkcyjnej.

Właściciele lub użytkownicy gruntów mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Więcej informacji w BIP.