Scalanie gruntów – kolejne zebranie w Szybie

W środę 10 listopada o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Szybie po raz kolejny odbędzie się zebranie uczestników scalania gruntów wsi Konin, Szyba, Popęszyce. Głównym punktem zebrania będzie podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na dokonany szacunek gruntów.

Mapa gminy Nowe Miasteczko - miejscowości objęte scalaniemScalenie gruntów na terenie gminy Nowe Miasteczko to działania, które przyczyniają się do poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez m.in. zmniejszenie ilości działek w poszczególnych gospodarstwach oraz zapewnienie każdej nowopowstałej w wyniku scalenia działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej. Na terenie gminy Nowe Miasteczko projektem zostały objęte 683 działki ze wsi Szyba, Konin i Popęszyce. Obszar scalania obejmuje tereny o powierzchni 1223,8760 ha. Z projektu zostały wyłączone grunty Państwowych Gospodarstw Leśnych, jak również tereny w części zabudowane oraz częściowo tereny PKP. Powierzchnia objęta scaleniem stanowi 100 % obszaru rolniczej powierzchni produkcyjnej.

Realizowany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami projekt scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym to zadanie, którego koszt całkowity wynosi 6 175 525 zł. Na jego realizację Powiat otrzymał środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 – 2020.

shttp://Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego o zebraniu uczestników scalania gruntów we wsi Konin, Szyba, Popęszyce