Samorządy zainteresowane odbudową Kożusznej. Trzeba zaktualizować dokumentację

Temat odbudowy kanału Kożusznej od lat nie drgnął z miejsca. Wody Polskie sądzą się z firmą, która miała wykonać dokumentację tej inwestycji. Przedstawiciele samorządów apelują o podjęcie działań – trzeba zaktualizować dokumentacje i szukać źródeł finansowania.

– W tej kadencji udało nam się spotkać z przedstawicielami Wód Polskich dwa razy. Rozmawiałem również z dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, która zadeklarowała pomoc. Nie oczekujemy, że sprawa rozwiąże się dziś jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Być może w ocenie PGW Wody Polskie rzeka Kożuszna to sprawa drugorzędna, dlatego musimy pokazać, że jest to temat ważny nie tylko dla Gminy Wiejskiej czy Gminy Kożuchów, ale też dla powiatu nowosolskiego. Chcemy wypracować model współpracy, który przyniesie efekt. Nie oczekujemy deklaracji, ale chcemy przekazać swoje argumenty i zastanowić się, co jeszcze możemy zrobić – podkreśla Starosta Nowosolski Mariusz Stokłosa.

Koncepcja odbudowy kanału Kożusznej powstała ponad 10 lat temu. Inwestycja ta wraz z umocnieniem wałów na Czarnej Strudze miała przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu. W 2016 roku trzy samorządy – Powiat Nowosolski, Gmina Wiejska Nowa Sól oraz Gmina Kożuchów – podjęły uchwały dotyczące przekazania 50% dotacji dla Województwa Lubuskiego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. Dokumenty miały powstać do końca 2017 roku, a w latach 2018 – 19 planowano realizację szacowanej na 11,5 mln zł inwestycji.

Od stycznia 2018 roku zadania realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przejęły Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie. Wówczas dowiedzieliśmy się o nieprawidłowościach firmy, która wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji. Rozpoczęły się sprawy sądowe, które toczą się do dziś.

Po interpelacji Radnego Zygmunta Muszyńskiego Starosta Nowosolski Mariusz Stokłosa oraz Wicestarosta Tomasz Twardowski zorganizowali spotkanie z udziałem przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – dyrektora Zlewni w Zielonej Górze Wojciecha Kozieji oraz Małgorzaty Miszczak, Wójt Gminy Nowa Sól Izabeli Bojko, przedstawicieli Gminy Kożuchów – Przewodniczącego Rady Ireneusza Drzewieckiego, Aurelii Potażnik i Tomasza Klimka oraz Radnych Powiatu Nowosolskiego Zygmunta Muszyńskiego i Pawła Zwolskiego.

W cenie obecnych na spotkaniu przedstawicieli samorządów odbudowa Kożusznej powinna być traktowana jako priorytet. – Kożuszna jest rzeką nieprzewidywalną. Jeśli dojdzie do mocnych opadów, mogą znów pojawić się podtopienia – uważa Radny Z. Muszyński.

Przedstawiciele Wód Polskich zapewniają, że inwestycja jest na liście planów do realizacji. Jednak dziś zadanie to jest szacowana na ok. 38 mln zł.

Uczestnicy spotkania apelują do Wód Polskich o podjęcie działań. W pierwszej kolejności należy zaktualizować dokumentację projektową. Samorządy oczekują, że Wody Polskie wyłonią nowego wykonawcę i będzie można wrócić do rozmów.

Wnioski i uwagi ze spotkania przedstawiciele Wód Polskich w Zielonej Górze przekażą do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Starosta zapowiada, że we współpracy z samorządami gminnymi, będzie wspierał te działania. – Musimy zrobić krok do przodu. W przeciwnym razie spotkamy się znowu za rok lub dwa i będziemy w tym samym miejscu – podsumował Starosta.