Samoocena metodą CAF 2013

Warsztaty szkoleniowe, które odbyły się 5 i 6 grudnia br., w siedzibie starostwa, przybliżyły pracownikom metodę samooceny CAF 2013, za pomocą której przeprowadzono potem samoocenę Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. W warsztatach mógł uczestniczyć każdy pracownik.
Urząd został poddany samoocenie w oparciu o 9 kryteriów potencjału i wyników (w rozbiciu na 28 podkryteriów). Na podstawie rezultatów samooceny będą teraz określone mocne strony oraz obszary wymagające poprawy. Następnie powstanie szczegółowy raport i szczegółowa analiza mocnych i słabych stron, a także propozycje ewentualnych rozwiązań do zastosowania w urzędzie. Raport i plan doskonalenia zostanie przygotowany przez Zespół samooceny z udziałem doradcy/konsultanta Marka Jefremienki, który jako specjalista zewnętrzny przeprowadził warsztaty.
Przypomnijmy, Starostwo Powiatowe uzyskało certyfikat „Poświadczenie Skutecznego Użytkowania CAF” w styczniu 2016. Certyfikat ważny jest przez dwa lata.