Ruszył powiatowy konkurs dla organizacji pozarządowych

Do 15 stycznia 2021 roku mają czas organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z powiatowych dotacji. W puli na dotacje dla NGO i zadania zlecone jest 185 tys. zł. Do kogo trafią te pieniądze dowiemy się w lutym.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego jak co roku zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych. W „Programie współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” zostało ujętych aż 18 zadań priorytetowych.

Lp. Wsparcie zadań Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania (w zł)
1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 2.000,-
2. Propagowanie honorowego krwiodawstwa 1.000,-
3. Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w tym zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych 3.000,-
4. Działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w tym szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 2.000,-
5. Organizowanie akcji profilaktyki uzależnień 1.000,-
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie przedsięwzięć sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 9.000,-
7. Organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, warsztatów twórczych i wystaw związanych z promocją dorobku kulturowego,  w tym odrębności kulturowych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Powiatu 23.000,-
8. Organizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej z uwzględnieniem zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym 3.000,-
9. Organizowanie tematycznych uroczystości okolicznościowych o zasięgu powiatowym, w tym konkursów, turniejów 2.000,-
10. Organizowanie obchodów rocznicowych w celu upamiętnienia walki
o niepodległość Polski oraz innych ważnych wydarzeń historycznych, w tym sesje, konferencje, wystawy okolicznościowe
2.000,-
11. Organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, propagujących sporty wodne
i turystykę rzeczną
6.000,-
12. Organizowanie szkoleń, turniejów, rozgrywek i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym 73.000,-
13. Organizowanie imprez wspierających rozwój aktywności fizycznej seniorów 3.000,-
14. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży 5.000,-
15. Turystyka i krajoznawstwo 1.000,-
16. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy oraz akcji promujących działalność charytatywną 1.000,-
17. Przedsięwzięcia związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego 2.000,-
18. Organizowanie przedsięwzięć w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 1.000,-

 

W puli znalazły się również 45 tys. zł na organizację rozgrywek sportowych dla młodzieży „Nowosolada 2021”.

Termin składania ofert mija 15 stycznia. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać na stronie Powiatu (Informator Organizacji Pozarządowych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji w BIP.