Ruszył powiatowy konkurs dla organizacji pozarządowych

Do 15 stycznia 2021 roku mają czas organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z powiatowych dotacji. W puli na dotacje dla NGO i zadania zlecone jest 185 tys. zł. Do kogo trafią te pieniądze dowiemy się w lutym.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego jak co roku zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych. W „Programie współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” zostało ujętych aż 18 zadań priorytetowych.

Lp.Wsparcie zadańPrzewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania (w zł)
1.Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna2.000,-
2.Propagowanie honorowego krwiodawstwa1.000,-
3.Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w tym zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych3.000,-
4.Działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w tym szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej2.000,-
5.Organizowanie akcji profilaktyki uzależnień1.000,-
6.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie przedsięwzięć sportowych, turystycznych i rekreacyjnych9.000,-
7.Organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, warsztatów twórczych i wystaw związanych z promocją dorobku kulturowego,  w tym odrębności kulturowych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Powiatu23.000,-
8.Organizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej z uwzględnieniem zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym3.000,-
9.Organizowanie tematycznych uroczystości okolicznościowych o zasięgu powiatowym, w tym konkursów, turniejów2.000,-
10.Organizowanie obchodów rocznicowych w celu upamiętnienia walki
o niepodległość Polski oraz innych ważnych wydarzeń historycznych, w tym sesje, konferencje, wystawy okolicznościowe
2.000,-
11.Organizowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, propagujących sporty wodne
i turystykę rzeczną
6.000,-
12.Organizowanie szkoleń, turniejów, rozgrywek i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym73.000,-
13.Organizowanie imprez wspierających rozwój aktywności fizycznej seniorów3.000,-
14.Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży5.000,-
15.Turystyka i krajoznawstwo1.000,-
16.Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy oraz akcji promujących działalność charytatywną1.000,-
17.Przedsięwzięcia związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego2.000,-
18.Organizowanie przedsięwzięć w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego1.000,-

 

W puli znalazły się również 45 tys. zł na organizację rozgrywek sportowych dla młodzieży „Nowosolada 2021”.

Termin składania ofert mija 15 stycznia. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać na stronie Powiatu (Informator Organizacji Pozarządowych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji w BIP.