Rozstrzygnięcie konkursu nie było łatwe

Feeria kolorów, mnóstwo optymizmu i pozytywnej energii, walka z nudą i bezruchem pandemii – tak pokrótce można opisać kilkadziesiąt prac nadesłanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, organizatora konkursu pt. Spędzanie czasu wolnego rodzin w czasie pandemii.

Komisja konkursowa wybierała najlepsze praceDzieci i młodzież szczególnie silnie odczuwały skutki ograniczeń wywołanych epidemią. Z tym większą troską pracownicy nowosolskiego PCPR patrzyli w stronę wychowanków rodzin zastępczych. W końcu sytuacja ich podopiecznych i bez pandemii jest trudna i skomplikowana. Wśród wielu działań wspierających znalazło się miejsce na ogłoszenie konkursu, który nie tylko miał wpłynąć na kreatywność całych rodzin zastępczych, ale także pozwolić na przełamanie codzienności zdalnego nauczania i promowanie aktywnego, a przede wszystkim wspólnego spędzania czasu. To w końcu w organizacji Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest najcenniejsze i niezbędne dla dzieci, które z różnych powodów muszą przeżyć traumę rozstania z domem rodzinnym.

– Miałyśmy nadzieję, że nasze starania odciągną dzieci od cyfrowego sprzętu i zachęcą do kreatywnego spędzania czasu – podkreślały organizatorki konkursu. I patrząc na ilość oraz różnorodność prac, widać, że się nie pomyliły. Od tradycyjnych prac plastycznych, przez kolaże, albumy, aż po formę kolorowych pamiętników. Ilu uczestników tyle pomysłów, także w zakresie form aktywnego spędzania czasu; wycieczki rowerowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu czy spacery po lesie.

Tym trudniejsze zadanie do wykonania miała komisja konkursowa, w składzie: pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Sylwia Wojtasik, członek zarządu Powiatu Nowosolskiego. 31 maja 2021 r.  mimo bardzo wyrównanego poziomu prac ogłoszony został ostateczny werdykt.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli 14 czerwca br.