Rozporządzenie dot. ptasiej grypy w gminie Kożuchów uchylone

W związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy w powiecie nowosolskim przypominamy, że miejscowości Książ Śląski, Studzieniec, Słocina i część miejscowości Podbrzezie Dolne na północ od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Boczną i ul. Zygmuntowską nadal znajdują się w obszarze zagrożonym przynależnym do ogniska grypy ptaków Konradowo i nadal obowiązują tam nakazy i zakazy Rozporządzenia Wojewody. Poniżej publikujemy rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli z dnia 27 marca 2017 r. uchylające wcześniejsze rozporządzenie dot. wystąpienia ptasiej grypy – jedynie na terenie gminy Kożuchów.