Rozpoczyna się remont kolejnej drogi powiatowej

Kolejna droga powiatowa zostanie wyremontowana dzięki podpisanej dziś – 19 maja br. przez Starostę Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka, Wicestarostę Przemysława Ficnera i Skarbnika Powiatu Ewę Matylę umowie dot. zadania – Przebudowa drogi powiatowej Nowe
Żabno – Drwalewice. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. Przy podpisaniu obecni byli również Wójt Gminy Nowa Sól Izabela Bojko i Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Wiesław Staruch. Inwestycja o wartości ponad 4 mln zł jest realizowana przez Powiat Nowosolski, który pokrywa 50 proc. kosztów przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Pozostała część kosztów pochodzi z budżetu Gminy Kożuchów i Gminy Nowa Sól. Przebudowa odcinka drogi o długości 3,5 km będzie obejmować wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 6 m, wykonanie poboczy, korektę skrzyżowań oraz zjazdów. Wykonane zostanie wyprofilowanie rowów przydrożnych, nawierzchni zjazdów, oraz korekta skrzyżowań z drogą gminną i powiatową. Powstanie również odcinek chodnika – ok. 30mb w miejscowości Nowe Żabno. Droga ma być gotowa do 30 września 2017 r.