Rozpoczyna się rekrutacja do projektu

Drugim spotkaniem, które odbyło się 22 listopada i również dotyczyło realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim” było spotkanie z przedstawicielami wszystkich placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu powiatu. Zostali na nie zaproszeni wszyscy, którzy są zaangażowani w realizację projektu – dyrektorzy, doradcy zawodowi oraz kierownicy kształcenia zawodowego. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z tych szkół zostaną objęci wsparciem projektu. To dla nich przygotowano m.in. staże, praktyki i kursy, ale także formy, które nie były wprowadzane do tej pory np. innowacje pedagogiczne, czy obozy zawodowe.
Przedstawiciele szkół mieli okazję poznać i porozmawiać z partnerami projektu. Obejrzeli również prezentację, w której przedstawiono szczegóły dot. zadań i kwot przyznanych na te zadania. Szczegółowo omówiono zasady rekrutacji do pierwsze działania w ramach projektu, którym jest badanie IPD, czyli diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia kształcenia zawodowego. W ramach pierwszego etapu tego działania wsparciem zostanie objętych 700 uczniów. Jednak docelowo badanie takie przejdzie 1750 uczniów.
Projekt dot. modernizacji kształcenia przechodzi w etap realizacji. To duże wyzwanie dla Powiatu i szkół, aby dobrze wykorzystać przyznane na ten cel środki. Jednocześnie to duża szansa na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.