Różne oblicza depresji…

Czym jest depresja? Jak objawia się u dzieci i młodzieży? Jak osoby chorujące na depresję postrzegają rzeczywistość? Jak z nimi pracować? Na te i inne pytania odpowiedzą prelegenci podczas Powiatowej Konferencji „Różne oblicza depresji: od lęku do agresji”.

– W województwie lubuskim występuje bardzo wysoki wskaźnik zachorowania na depresję, również wśród dzieci i młodzieży – alarmuje Małgorzata Karimow, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowej Soli.

Diagnoza depresji u dziecka może być trudna. Objawy choroby mogą być podobne zarówno do emocji, które towarzyszą okresowi dojrzewania, ale także różnego rodzaju zaburzeń zaburzeń np. ADHD, zaburzenia odżywiania.

Depresji nie można lekceważyć

Duża liczba badań pokazała, że objawy depresyjne okresu dzieciństwa nie są ani przelotne ani łagodne. Chociaż dzieci i młodzież mają tendencję do krótszych i mniej głębokich epizodów depresji, objawy depresji związane są z upośledzeniem funkcjonowania i innymi problemami następczymi.

– Zaburzenia depresyjne mające swój początek we wczesnym dzieciństwie mogą zakłócać rozwój w sferze emocjonalnej i społecznej. Może mieć to negatywne i długotrwałe skutki. W przypadku badań dorosłych depresja, która rozpoczęła się w okresie młodzieńczym była bardziej głęboka, w większym stopniu upośledzała funkcjonowanie i cechowała się częstszymi nawrotami niż depresja, która rozpoczęła się już w dorosłości. Wskazuje to na wagę wczesnego rozpoznawania i interwencji w przypadku dzieci cierpiących na depresję – podkreśla M. Karimow.

Konferencja w Nowej Soli

Najbliższa Naukowo-Metodyczna Konferencja Powiatowa będzie poświęcona właśnie tematowi depresji. Odbędzie się ona 3 kwietnia w Nowosolskim Domu Kultury. Organizatorem tego wydarzenia jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli przy współudziale Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, psychologów, terapeutów, dyrektorów przedszkoli w Powiecie Nowosolskim, pracowników sądu, lekarzy, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, PCPR.

Wsparcie dla nauczycieli i rodziców

Stale rośnie zapotrzebowanie na terapię psychologiczną oraz psychoterapię dzieci i młodzieży z Powiatu Nowosolskiego Coraz częściej bezpośredniej pomocy psychologicznej wymagają dzieci w wieku przedszkolnym. Systematycznie wzrasta liczba wniosków do badań z powodu problemów emocjonalnych i trudności wychowawczych

Przedszkola, szkoły, placówki wychowawcze i rodzice najczęściej zgłaszają się do nowosolskiej Poradni z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów emocjonalno-społecznych u dzieci i młodzieży. Jedną z form wsparcia są cykliczne konferencje.

Edukujemy po raz trzeci

Powiatowa Konferencja Naukowo – Metodyczna „Różne oblicza depresji: od lęku do agresji” to już trzecia edycja wydarzenia, które cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem środowiska.

Warto przypomnieć, że pierwsza konferencja odbyła się w maju 2017 roku i dotyczyła „Uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży”, czyli objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, czy uczucie zaspokojenia.

Z kolei konferencja organizowana w 2018 roku była poświęcona doskonaleniu wychowawczej roli szkoły zadaniem dyrektorów i pedagogów szkolnych.

 

Program konferencji:

9.30 – otwarcie konferencji

 • Małgorzata Karimow – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli
 • Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty
 • Iwona Brzozowska – Starosta Nowosolski

9.40 – wystąpienia plenarne

 • Renata Socha „Zrozumieć depresję”
 • dr Dorota Niewiedział „Zachowania agresywne u dzieci: problem (nie)rozwiązany”
 • dr Marcin Florkowski „Psychologia niegrzecznego dziecka”
 • UZ, dr hab. Iwona Grzegorzewska „Oblicza depresji u dzieci i młodzieży”

12.00 -12.30 – przerwa

12.30 – warsztaty

 • Konrad Opaliński „Postrzeganie rzeczywistości w stanach lękowych”
 • Maria Miłkowska „Lęki i depresja w ujęciu systemowym”
 • Agata Łopato „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży”
 • dr Artur Doliński „Trudne sytuacje relacyjne – modele rozwiązań”

14.30 – zakończenie konferencji