Rozmowy o kształceniu zawodowym w powiecie nowosolskim

„Potrzeby pracodawców pod względem zasobu pracowników. Co się zmieniło?” – to temat spotkania grupy złożonej z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedsiębiorców z terenu powiatu nowosolskiego. Spotkanie odbyło się 23 września br. w Parku Technologicznym Interior.
Rozpoczął je Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Andrzej Ogrodnik, który przedstawił dane dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowosolskim, liczbę uczniów, a także perspektywę naboru na przyszłe lata.
Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z przedsiębiorcami – Violetta Cichomska- Capińska podsumowała swoje wizyty w zakładach pracy i rozmowy zarówno z przedsiębiorcami przyjmującymi młodzież na praktyki, jak i uczniami, którzy odwiedzają zakłady pracy.
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk“ Grzegorz Königsberg przedstawił ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, z których można skorzystać w kierowanej przez niego szkole. Małgorzata Karimow – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podzieliła się wnioskami ze spotkań doradców zawodowych w przedsiębiorstwach. Stwierdziła, że problemem jest zbyt mała ilość godzin pracy doradców zawodowych w szkołach. Podczas spotkania wypowiedzieli się również przedstawiciele przedsiębiorstw: Dominika Turkowiak z firmy Bader Polska oraz Tomasz Łyszyński z firmy NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Opowiedzieli o problemach kadrowych i ewentualnych sposobach ich rozwiązania.
Założenia projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” przedstawiła Katarzyna Dzieńdziura, naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji w Starostwie Powiatowym. Realizacja projektu idealnie wpasuje się pod potrzeby zarówno uczniów, jak i pracodawców. Jarosław Nieradka – dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, która jest jednym z partnerów projektowych opowiedział o organizacji staży dla uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, bo za to w projekcie odpowiada właśnie OPZL. Spotkanie zakończyło się dyskusją nt. kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim.