Rozmawiali o problemach seniorów

Reprezentanci Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego podczas spotkania w LUWReprezentanci naszej rady Przewodnicząca Rady Halina Napieralska-Pruska oraz Wiceprzewodniczący Jerzy Rybacki wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Sylwią Wojtasik uczestniczyli w spotkaniu lubuskich rad seniorów z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas spotkania poruszano problemy osób starszych.

Seniorzy to liczna grupa społeczna, a ich potrzeby są dostrzegane. Podczas spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim m. in. omawiano programy wspierające funkcjonowanie osób starszych w środowisku, które sprzyjają ich aktywności i realizacji życiowych pasji.