Rozmawiali o “Odrze”

W Parku Technologicznym Interior odbyło się spotkanie dot. rewitalizacji terenu po byłej fabryce “Odra” w Nowej Soli. Jak zauważył prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz inwestycja w końcu ruszyła, chociaż mówiło się o niej już od 20 lat. Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch przedstawił zebranym, w jaki sposób udało się pozyskać środki na wyburzenie starych budynków fabryki. Natomiast Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner przedstawił procedurę wyboru wykonawcy rozbiórki, a także jej koszt i terminy prac. Roboty rozpoczną się w poniedziałek, a miasto już złożyło projekt na rewitalizację tego terenu, o czym również mówiono na spotkaniu.