Rozmawiali o metodach likwidacji hałdy odpadów

01 grudnia 2016r. w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. z Warszawy, które na zlecenie Powiatu Nowosolskiego przeprowadziło badania i opracowało dokumentację do zadania „Likwidacja hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli wpisanej na listę bomb ekologicznych etap I – przygotowanie dokumentacji / ekspertyz”. W trakcie spotkania zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań i omówiono najlepsze sposoby likwidacji hałdy odpadów ropopochodnych zalegających na terenie dawnych zakładów DOZAMET w Nowej Soli. Wykonawca dokumentacji zarekomendował trzy sposoby likwidacji hałdy.
Wykonanie badań i opracowanie dokumentacji było możliwe dzięki otrzymaniu części niezbędnych środków (25.000 zł) od Miasta Nowa Sól oraz dzięki 50 % dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Całkowity koszt opracowania dokumentacji to prawie 101 tys. zł. Dzięki opracowaniu dokumentacji uzyskano wiedzę niezbędną do podjęcia dalszych działań zmierzających do likwidacji hałdy niebezpiecznych odpadów. Opracowana dokumentacja będzie również przydatna przy ubieganiu się o środki na sfinansowanie tego bardzo kosztownego zadania.