Rozbudowa drogi Lubieszów – Studzieniec

To największa w tym roku drogowa inwestycja realizowana przez Powiat Nowosolski przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019, a także środków Gminy Kożuchów, Gminy Nowa Sól oraz Gminy Nowa Sól – Miasto. Wartość inwestycji 5.155.196,53 brutto. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. Pierwszy ma być skończony do 30 października 2016 r.

I etap

Studzieniec:

1. Budowa nowego obiektu mostowego, wraz ze zmianą geometrii drogi w jego obrębie.

2. Poszerzenie jezdni z istniejącej 4,5 do 6m na odcinku około 1,5km.

3. Budowa zatok autobusowych, przejść dla pieszych, progów zwalniających oraz chodników.

4. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do rzeki.

Lubieszów:

Przebudowa odcinków drogi o łącznej długości około 1,5km:

Odcinek I Od wiaduktu drogowego węzeł z trasą S3 do przepustu na rzece Kożuszna odcinek około 0,4km.

1. Odnowa nawierzchni ścieralnej.

2. Budowa obustronnych chodników.

3. Remont przepustu na rzece Kożuszna.

Odcinek II Od przepustu na rzece Kożuszna do obrębu szkoły odcinek ok. 0,7km.

1. Budowa obustronnych chodników łączących się z istniejącymi chodnikami.

Odcinek III Od skrzyżowania z drogą gminną do przebudowanego odcinka wykonanego w 2010r. odcinek około 0,4km

1. Odnowa nawierzchni ścieralnej.

2. Budowa brakującego odcinku jednostronnego chodnika który połączy wieś Lubieszów ze Studzieńcem.

II etap – planowany do wykonania w roku 2018r.

Odcinek drogi w Studzieńcu o długości około 0,8km
Budowa nowego obiektu mostowego.
Poszerzenie jezdni z istniejącej 4,5 do 6m.
Budowa zatok autobusowych, przejść dla pieszych, progów zwalniających oraz chodników.