Rowerem z Nowej Soli do Bytomia Odrzańskiego. Umowa z wykonawcą podpisana

Wyczekiwaną przez cyklistów ścieżkę wybuduje firma Marco Marek Bereś z Miłakowa. W piątek 17 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Podpisał umowę z wykonawcą. W spotkaniu uczestniczył również Jarosław Intek Radny Powiatu Nowosolskiego, który od początku zabiegał o realizację tego zadania.

podpisanie umowy na realizację zadania Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj-wybuduj. W pierwszej kolejności wykonawca zajmie się przygotowaniem projektu i uzyskaniem pozwoleń.
Kolejnym etapem będzie realizacja zadania, która obejmuje m.in. przebudowę ul. Odrzańskiej w Kiełczu, budowę odcinka ścieżki do granic gminy Bytom Odrzański oraz budowę kładki pieszo-rowerowej nad Białą Wodą.
Na trasie powstaną także dwa Miejsca Obsługi Rowerzystów (wiaty do wypoczynku). Wartość zadania to blisko 5,8 mln zł. Na jego realizację Powiat otrzymał wsparcie z programu Polski Ład.