Rowerem aż do Żagania?

Czy ścieżka rowerowa budowana na nieczynnej linii kolejowej nr 371 będzie miała kontynuacje? Czy nowa trasa rowerowa połączy Powiat Nowosolski i Powiat Żagański? Co o tym pomyśle sądzą nasi samorządowi sąsiedzi?

Choć ścieżka rowerowa budowana w ramach projektu „Kolej na rower” jeszcze nie jest ukończona, coraz częściej padają pytania o możliwość jej kontynuacji w ościennych powiatach.

We wtorek Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska, Wiceprezydent Miasta Nowa Sól Jacek Milewski i Radna Wojewódzka Beata Kulczycka rozmawiali na temat możliwości budowy ścieżki rowerowej od Stypułowa do Żagania ze Starostą Żagańskim Henrykiem Janowiczem oraz Burmistrzem Żagania Andrzejem Katarzyńcem.

Wszystko zaczyna się od rozmowy

– Pomysł został „kupiony” przez naszych Samorządowych Kolegów. Pytanie czy na taki pomysł uda się pozyskać środki zewnętrzne? Czas pokaże. Na pewno jednak warto i należy rozmawiać, ponieważ każda inwestycja bierze swój początek na etapie rozmowy i koncepcji – podsumowała Starosta Iwona Brzozowska. – Teraz inicjatywa leży po stronie naszych samorządowych Kolegów z Powiatu Żagańskiego. My chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami i postaramy się wzmocnić ich argumenty w skutecznym pozyskaniu środków zewnętrznych – dodaje starosta.

Stawiają na rowery

Jak podkreśla Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska budowa nowych ścieżek rowerowych wpisuje się w koncepcję projektu „ODRA VELO – ODER VELO”. Celem projektu będzie stworzenie bazy rozwoju sieci szlaków turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim ze wskazaniem ścieżek regionalnych przebiegających w powiatach i gminach oraz powiązanych z projektowanymi i istniejącymi trasami rowerowymi w Niemczech i województwach ościennych dla Lubuskiego wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej.