Rośnie liczba stypendystów Powiatu. Otrzymało je 326 uczniów

Uczniowie szkół Powiatu Nowosolskiego otrzymali stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i naukowe za II semestr roku szkolnego 2020/21.

326 uczniów szkół Powiatu Nowosolskiego otrzymało stypendia za II semestr. To rekord, jeśli chodzi o liczbę wyróżnionych uczniów (w semestrze I było ich 251).

Aż 115 stypendystów Powiatu to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. W tym gronie znalazło się 10 sportowców i 2 laureatów olimpiad, 103 osoby otrzymały stypendia za wyniki w nauce.

Liczna grupa stypendystów to uczniowie CKZiU „Elektryk” – 86 uczniów zdobyło je za wyniki w nauce, a 4 za osiągnięcia sportowe.

W ZSP nr 2 stypendia za wyniki naukowe trafiły do 4 osób.

W ZSP nr 4 w gronie stypendystów znalazło się 63 uczniów z wysokimi wynikami w nauce oraz 2 sportowców.

37 stypendystów ma ZSP nr 5 w Kożuchowie, wszyscy z nich otrzymali wyróżnienia za wyniki w nauce.

Z kolei w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczy się 15 stypendystów: 3 z wysokimi wynikami w nauce, 6 olimpijczyków/laureatów konkursów oraz 6 znakomitych sportowców.