ROPS zaprasza na spotkanie informacyjne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego, które odbędzie się 7 czerwca br., o godz. 10.00 (planowany czas spotkania – 5 godzin dydaktycznych) w sali konferencyjnej nr 40
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli, ul. Witosa 27, budynek B w Nowej Soli. Spotkanie poprowadzi adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich, wykładowca podyplomowych studiów zamówień publicznych na wielu renomowanych uczelniach m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy SGGW. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Program obejmuje m.in.: podstawy prawne stosowania klauzul społecznych oraz aspektów społecznych w zamówienia publicznych, przykłady dobrych praktyk, w szczególności stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach o wartości do 30 tys. oraz czterech głównych klauzul: zastrzeżonej, usługowej, pracowniczej i zatrudnieniowej, korzyści płynące ze stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego, obligatoryjność/dowolność stosowania aspektów społecznych, sankcje wobec wykonawców z tytułu nieprawidłowej realizacji klauzul społecznych.

Spotkanie informacyjne organizowane jest w ramach projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zgłoszenia na załączonym formularzu na adres mailowy: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl lub poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

[attachments template=small-list include=”15388″]