Rodzinna Wigilia w Warsztatach

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” zorganizowały 18 grudnia spotkanie wigilijne. Przy wspólnym stole spotkali się goście oraz uczestnicy warsztatów wraz z rodzinami.

Wśród zaproszonych gości byli: starosta nowosolski Waldemar Wrześniak, prezydent miasta Wadim Tyszkiewicz, skarbnik powiatu Ewa Matyla, dyrektor PCCR Aldona Porczyńska – Nalewajko oraz ksiądz Mariusz Mazurkiewicz.

Były życzenia oraz oczywiście suto zastawione wigilijnymi potrawami stoły. Nie zabrakła wspólnego
kolędowania. Po oficjalnych przemówieniach uczestnicy podziękowali osobom i instytucjom
współpracującym i wspomagającym działalność warsztatu. Zaprezentowali także swoje osiągnięcia warsztatowe.

Tak wspaniała uroczystość oraz sprawne funkcjonowanie stowarzyszenia nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie i poświęcony czas całego Zarządu tj. Pani Elżbiety Płomińskiej, Elżbiety
Wojtasik, Barbary Sienkiewicz, Łucji Babiarz oraz wszystkich pracowników.