Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września – w dniu 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner, Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski oraz Radny Powiatu Andrzej Dela złożyli wieniec przy Pomniku Bohaterom Walk o Polskę w Nowej Soli. Wcześniej J. Suski w swoim przemówieniu zaznaczył, że o takich wydarzeniach w historii naszego kraju nigdy nie wolno nam zapomnieć.