Rocznica na biało i czerwono

Dziś – 8 maja br. przed Pomnikiem Bohaterów Walk o Polskę w Nowej Soli uczczono 72 rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. W uroczystości uczestniczył Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak z Wicestarostą Przemysławem Ficnerem, Przewodniczącym Rady Powiatu Jarosławem Suskim i Radnym Powiatowym Andrzejem Delą. Delegacja złożyła biało-czerwoną wiązankę pod pomnikiem. Uroczystości rozpoczął J. Suski, który w swoim przemówieniu przypomniał, że losy polskich żołnierzy powinny być dla nas źródłem przekonania o bezcennej wartości pokoju i swobód demokratycznych, a nasza pamięć i szacunek powinny być najlepszym wyrazem wdzięczności dla nich.

Pełna treść przemówienia: [attachments template=small-list include=”8727″]