Reorganizacja w nowosolskim szpitalu. Przyjmują tylko pilne przypadki

Szpital ogranicza przyjmowanie pacjentów “planowych”, osobiste zapisy na zabiegi oraz dostęp do poradni. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna została przeniesiona do budynku poradni.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. na okres 14 dni, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli zdecydował się wprowadzić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów „planowych” do Szpitala. Zawiesza również osobiste zapisy do zabiegów planowych. Szpital w wymienionym okresie czasu będzie funkcjonował w systemie „ostrodyżurowym”.

Tylko pilne przypadki

Ograniczenia podyktowane względami epidemiologicznymi Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli, zdecydował się wprowadzić również w dostępie do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej od dnia 16 marca 2020 r. także na okres 14 dni.

Ograniczenia dotyczą poradni: neurologii dziecięcej, alergologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, chirurgii naczyniowej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, chirurgii plastycznej i oparzeń położniczo–ginekologicznej (tylko w zakresie ginekologii), neurologicznej oraz neurochirurgicznej.

Pacjenci poradni: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, chirurgii onkologicznej oraz urologicznej po zbadaniu temperatury ciała oraz po przeprowadzeniu ankiety będą mieli udzielone świadczenie medyczne.

Rejestracja telefoniczna

Z kolei pacjenci kierowani od lekarzy specjalistów ze skierowaniami na badania obrazowe do Szpitalnego Zakładu Radiologii zobowiązani są o rejestrowanie się wyłącznie telefonicznie tel. 68 470 74 01 oraz 68 388 22 21, od godziny 7.00 do 14.30. Zakaz rejestrowania osobistego obowiązuje do 25 marca.

Informujemy również że w związku z koniecznością przeorganizowania dostępności do świadczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa (COVID – 19) oraz uruchomieniem strefy identyfikacji dla tych przypadków zmianie lokalizacji ulega gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna

Znajdujący się na parterze Szpitala (tuż obok Izby Przyjęć) gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej czyli popularny POZ od 6 marca 2020 zostaje przeniesiony do BUDYNKU B Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 1.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do rana dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Pacjenci mogą kierować się po pomoc jak dotychczas do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych. Skorzystać z pomocy mogą mieszkańcy w razie zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Zmiana lokalizacji obowiązuje do odwołania.