Remonty, budżet i projekty – o tym m.in. mówili radni podczas sesji Rady Powiatu

Bezpieczeństwo na terenie powiatu nowosolskiego, planowane remonty dróg, a także współpraca gmin i powiatu w zakresie budowy ścieżek rowerowych – to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas XIX sesji Rady Powiatu.
Na początek Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli insp. Sławomir Tomal omówił działania funkcjonariuszy w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje fakt, że na terenie działania KPP Nowa Sól w 2015 roku, w kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano najwyższy w całym województwie lubuskim wskaźnik wykrywalności. W roku 2016 priorytetami w działaniu nowosolskiej policji są: wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także zwalczanie cyberprzestępczości, w tym realizacja programów prewencyjnych związanych z cyberprzemocą.
Z relacji po. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli st. kpt. Sławomira Ozgowicza dowiedzieliśmy się, że strażacy interweniowali w ubiegłym roku aż w 1142 przypadkach, a w ramach programów prewencyjnych największy nacisk położyli na skontrolowanie pod względem bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, lokali gastronomicznych, dyskotek, a także budynków mieszkalnych.
Zmiany w tegorocznym budżecie omówiła Skarbnik Powiatu Ewa Matyla. – Są one związane m.in. ze zwiększeniem subwencji oświatowej, czy sprzedażą likwidowanych maszyn i urządzeń z hali w CKZiU „Elektryk”. W sumie jednak wynik budżetu pozostaje bez zmian.
Pełniąca do tej pory obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aldona Porczyńska – Nalewajko przedstawiła Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok bieżący oraz Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026. Przy okazji Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak pogratulował wyboru na dyrektora PCPR, którą to funkcję A.Porczyńska-Nalewajko będzie sprawowała już od dziś, tj. 1 kwietnia.

Wśród inwestycji drogowych zaplanowanych na rok 2016, kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Wiesław Staruch wymienił m.in. rozbudowę drogi powiatowej Lubieszów-Studzieniec, rozbudowę drogi powiatowej Kolsko-Nowy Jaromierz, a także budowę chodnika w Lubięcinie. Dwie z inwestycji, których powiat jest inwestorem, tj. droga Lubieszów-Studzieniec oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033 F na terenie gminy Bytom Odrzański dostaną dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu nowosolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat oraz uchwałę w sprawie wzajemnej współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto, Gminą Nowa Sól, Gminą Otyń, Gminą Kolsko oraz Gminą Kożuchów. Współpraca ma polegać na budowie ścieżek rowerowych w ramach rozwoju ekologicznego transportu na terenie powiatu nowosolskiego. Zakres inwestycji obejmować będzie zagospodarowanie pasa terenie po linii kolejowej Wolsztyn-Żagań na odcinku: Kożuchów – Nowa Sól – Otyń – Kolsko, w tym odnowienie i przywrócenie do użytku mostu w Stanach. Na to zadanie można otrzymać dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powiat nowosolski jest partnerem wiodącym inwestycji.