Remont wiaduktu na drodze Stany – Lipiny zakończony

Zakończył się właśnie trwający kilka dni remont wiaduktu nad drogą powiatową 1027F Stany- Lipiny. Wiadukt, który jest częścią ścieżki rowerowej „Kolej na rower” został oczyszczony i zakonserwowany.

Inwestycja zrealizowana została z inicjatywy Gminy Nowa Sól we współpracy z Powiatem. Koszt zadania wyniósł około 60 tys. zł i został podzielony pomiędzy Gminę i Powiat.

Efekty remontu wiaduktu już cieszą oczy podróżujących między Nową Solą a Lipinami.