Remont w dawnym “Odlewniaku”

W budynku, gdzie mieścił się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 rozpoczęły się prace remontowe. W związku z tym odbyło się tam spotkanie, podczas którego omówiono inwestycję i etapy pracy. Uczestniczył w nim Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, użytkownik obiektu – Dyrektor CKZiU „Elektryk” Grzegorz Königsberg, projektant, wykonawca z inspektorami nadzoru. Przypomnijmy, podczas realizacji I etapu zadania pt. Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU zostaną wykonane prace w obrębie budynku. Obejmą one roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, sanitarne, budowę windy i podjazdów dla niepełnosprawnych. Kolejnym krokiem będzie zagospodarowanie terenu wokół. Wartość zadania to 5,2 mln zł, okres gwarancji obejmuje 60 miesięcy, przebudowa ma być zakończona do 30.11.2018 r.