Remont klas w LO rusza już po świętach

Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków „Architekton” z Głogowa zajmie się modernizacją sal lekcyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.K Baczyńskiego w Nowej Soli. Prace ruszą zaraz po świętach, termin ich zakończenia to 10 lutego 2017 r. Dziś tj. 14 bm. w siedzibie starostwa podpisano umowę dot. zadania pt. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli”. Umowę podpisali: Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner, Skarbnik Powiatu Ewa Matyla oraz prezes firmy „Architekton” Leszek Peljan.
Firma istnieje na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się przede wszystkim w odnawianiu obiektów zabytkowych. W ubiegłym roku ukończyła modernizację Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Podpisana dziś umowa dotyczy tylko przeprowadzenia robót budowlanych wraz z montażem instalacji niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych elementów sprzętu dydaktycznego. Wyposażeniem sal zajmie się już ktoś inny.
Prace będą prowadzone w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Powiecie Nowosolskim poprzez modernizację i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli”, na który Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 864 tys. zł. Wartość projektu to 1 mln zł.

Modernizacja obejmie pomieszczenia znajdujące się w budynku liceum, w tym trzy sale na parterze przeznaczone do nauki matematyki. Sale na pierwszym piętrze przeznaczone na pracownię informatyczną oraz do prowadzenia zajęć multimedialnych. Cztery sale na drugim piętrze wraz z zapleczem jednej z nich, gdzie będą mieściły się: klasa do nauki fizyki oraz przeprowadzania doświadczeń, klasa do nauki chemii, laboratorium chemiczne wraz z magazynem odczynników chemicznych i sala do nauczania biologii. Prace będą też prowadzone w pomieszczeniu na poddaszu przeznaczonum na mini obserwatorium astronomiczne.

Podczas podpisywania umowy Starosta W. Wrześniak zwrócił uwagę na fakt, iż prace muszą być tak zaplanowane, aby jak najmniej przeszkadzać nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
Dyrektor liceum Ewa Zasłona uspokaja. – Zostanie przygotowany harmonogram prac, tak by szkoła mogła funkcjonować zgodnie z planem i by nie został zachwiany proces dydaktyczny szkoły – mówi dyrektor. – Na pewno uczniom nie przepadnie żadna lekcja. Mamy w szkole dużo pomieszczeń, na pewno nie będzie żadnych strat.